Dogtrekking Fatranský Vĺčko 2023 – Štartovné

22,00 

Štartovné na podujatie Dogtrekking Fatranský Vĺčko.

Dogtrekking Fatranský Vĺčko je športovo turistické podujatie. Dogtrekking je kynologický vytrvalostný šport, kde súťažná dvojica človek a pes prekonáva vytýčenú trasu v danom časovom limite. Ide teda o turistiku alebo beh so psom.

Dogtrekking Fatranský Vĺčko sa uskutoční 27. mája 2023 a bude mať dve trasy – dlhšiu MID 37 km a kratšiu SHORT 12 km. Pes musí byť počas celého podujatia (aj v priestore štartu) v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom dogtrekkerského postroja alebo vôdzky. Voľný pohyb psov znamená diskvalifikáciu účastníka.

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Propozície podujatia Dogtrekking Fatranský Vĺčko

DÁTUM / MIESTO

27/05/2023 / Lyžiarske stredisko Jasenská Dolina – Kašová https://www.jasenskadolina.sk/uvod

TRASY

MID: Dĺžka 37km/+1900m, trasa vedie územím Veľkej Fatry po turisticky značených trasách a vlastnom značení.

SHORT: Dĺžka 12km/+500m, trasa vedie územím Veľkej Fatry po turisticky značených trasách a vlastnom značení.

Mapu a gpx súbor pre obidve trasy bude zverejnená cca týždeň pred podujatím.

PRIHLÁSENIE

Štartovné je pre obidve trasy 22 EUR do 30/04/2023 a 27 EUR do 18/05/2023.

Uzávierka prihlášok je 18. mája 2023. Po dohode s organizátorom je možné previesť štartovné na iného účastníka. O prevode štartovného je potrebné informovať organizátora do 18. mája 2023. Po tomto dátume už prevod štartovného nie je možný.

Vrátenie štartovného je možné len v prípade, ak by sa podujatie nemohlo uskutočniť z dôvodu zákazu stanoveného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo vyššej moci.

Účastníci od 15 a mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Účastníci mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastniť len s doprovodom starším ako 18 rokov.

Viac informácii: https://dogtrekking.fatranskyvlcko.sk/

ĎALŠIE PRAVIDLÁ

Pes musí byť počas celého podujatia v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom dogtrekkerského postroja alebo vôdzky. Voľný pohyb psa na trati znamená diskvalifikáciu účastníka dogtrekkingu.

Účastníci sa po trati pohybujú samostatne, najviac vo dvojiciach. Je zakázané psa niesť.

Závodníci sú odkázaní sami na seba, preteku sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a sú si vedomí zodpovednosti za seba aj svojho psa. Účastníka môže na trati sprevádzať doprovod bez psa. Doprovod, ale nesmie pomáhať účastníkovi dogtrekkingu.

Pokiaľ sa účastník rozhodne počas preteku predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať usporiadateľa preteku (na tel. číslo + 421 907 319 756), alebo kontrolórov na živých kontrolných občerstvovacích staniciach.

Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci preteku povinný nahlásiť tento stav HZS Veľká Fatra a taktiež usporiadateľovi na tel. číslo + 421 907 319 756 a pomôcť zranenej osobe.

Účastník preteku vyjadruje súhlas s dodržiavaním základných pravidiel pre návštevníkov Národného parku Veľká Fatra. Každý účastník preteku bude zároveň plne rešpektovať zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov (§31), a je si vedomý následkov za ich porušenie.

Prihlásením sa na podujatie dávate organizátorovi podujatia a spoločnosti Ka&Ha, s.r.o., súhlas so zverejnením fotiek a/alebo videa z podujatia, na ktorých sa budete nachádzať a to na účely propagácie a marketingu podujatia Dogtrekking Fatranský Vĺčko.

Ďalšie informácie

Trasa

MID, SHORT

Kategória

Muž, Žena

Jedlo v cieli

Mäsové, Vegetariánske

Potvrdenie registrácie

Elektronicky emailom