Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva

Ka&Ha, s.r.o., Dolné Jaseno 247, 03802 Turčianske Jaseno, Slovensko, fatranskyvlko.sk, IČO: 50396561, DIČ: 2120301194, IČ DPH: SK2120301194.

Adresa prevádzky a kontakt

Dolné Jaseno 247, Turčianske Jaseno 038 02, email: fatranskyvlcko@gmail.com, telefón: +421 904 865 534 

(ďalej len prevádzkovateľ)

1. Účel spracovania osobných údajov a udelenie súhlasu so spracovaním

Všetky osobné údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia.

2. Vybavenie objednávky (oprávnený záujem)

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto údajov si preto nepýtame váš súhlas.

3. Registrácia a vernostný program

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára elektronického obchodu v príslušnom checkboxe. Ak máte záujem využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník.

4. Zasielanie informačných e-mailov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe.

5. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel vernostného programu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email fatranskyvlcko@gmail.com
  • Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek odvolať odstránením príslušného checkboxu po prihlásení sa na vaše užívateľské konto alebo zaslaním oznámenia na email fatranskyvlcko@gmail.com
6. Doba spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobne údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje po celú dobu trvania takýchto konaní. Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje. V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované.

7. Prenášanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu prostredníctvom poskytovateľa služby Atomer s využitím maximálnej miery zabezpečenia, pri ktorom využíva systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.

Poskytovateľ služby

EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o. so sídlom Košická 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 485 161.

8. Prepravné spoločnosti

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa prepravným spoločnostiam za účelom plnenia kúpnej zmluvy a dopravy tovaru. Prepravné spoločnosti tieto údaje spracovávajú v súlade s nariadením GDPR.

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999. Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.

9. Účtovnícka firma

Ing Zuzana Bujalková, Koštany nad Turcom 387, Košťany nad Turcom 03841, Slovensko, IČO: 41526872. Prevádzkovateľ neposkytuje vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

9. Sledovanie navštívených stránok

Prevádzkovateľ využíva za účelom spracovania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v internetovom obchode fatranskyvlcko.sk a navštívených stránkach služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu v súlade s nariadením GDPR.

Počas návštevy internetového obchodu fatranskyvlcko.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html), typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0), jazyk prehliadača (napr. Slovenčina), používaný operačný systém (napr. Windows 7), rozlíšenie okna prehliadača, rozlíšenie obrazovky, aktivácia JavaScript, zapnutie/vypnutie Java, zapnutie/vypnutie cookies, Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka), IP adresa, čas prístupu, kliknutia, ID objednávky
Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook. Prevádzkovateľ poskytuje tieto osobné údaje marketingovej agentúre za účelom spracovania internetovej reklamy a marketingu, ktorá tieto údaje spracováva v súlade s nariadením GDPR.

10. Komunikačná agentúra

METRO, o. z., Matúša Dulu 46, 036 01 Martin, IČO: 42346118. Prevádzkovateľ neposkytuje vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

11. Cookies

Na viacerých miestach internetového obchodu fatranskyvlcko.sk prevádzkovateľ používa tzv. Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nie sú priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný používanie Cookies môžete vo vašom prehliadači zakázať. Na stránkach internetového obchodu fatranskyvlcko.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory Cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa.

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú aizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook ) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov Cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom Cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov Cookies ich služieb.

12. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Na základe vašej žiadosti u prevádzkovateľa máte právo:

byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov § 21, 22, 23 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 (ďalej len „Zákon“); vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona; na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov. V prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním osobných údajov mate právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

    V Turčianskom Jasene, 27. júla 2022