Dogtrekking Fatranský Vĺčko 2024 – Štartovné

27,00 35,00 

Štartovné na podujatie Dogtrekking Fatranský Vĺčko 2024.

Dogtrekking Fatranský Vĺčko je športovo turistické podujatie. Dogtrekking je kynologický vytrvalostný šport, kde súťažná dvojica človek a pes prekonáva vytýčenú trasu v danom časovom limite. Ide teda o turistiku alebo beh so psom.

Dogtrekking Fatranský Vĺčko sa uskutoční 25. mája 2024 a bude mať dve trasy – dlhšiu MID 43 km a kratšiu SHORT 12 km. Pes musí byť počas celého podujatia (aj v priestore štartu) v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom dogtrekkerského postroja alebo vôdzky. Voľný pohyb psov znamená diskvalifikáciu účastníka.

Veterinárne podmienky pre psa

  1. minimálny vek psa je 18 mesiacov pre trasu MID a 12 mesiacov pre trasu SHORT,
  2. očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami,
  3. kontrola čipu psa sa vykoná pri registrácii na mieste.
Katalógové číslo: - Kategória:

Popis

PROPOZÍCIE podujatia Dogtrekking Fatranský Vĺčko 2024

DÁTUM / MIESTO

25/05/2024 – Ovčín – Horné Jaseno 160, Turčianske Jaseno (www.ovcin.sk)

TRASY

MID: Dĺžka 43km/+2200m, trasa vedie územím Veľkej Fatry po turisticky značených trasách a vlastnom značení.

SHORT: Dĺžka 12km/+400m, trasa vedie územím Veľkej Fatry po turisticky značených trasách a vlastnom značení.

Mapa a gpx súbor pre obidve trasy budú zverejnené cca týždeň pred podujatím.

PRIHLÁSENIE

Prihlasovanie na ročník 2024 bolo ukončené.

Štartovné je pre obidve trasy 22 EUR do 30/04/2024 a 27 EUR do 20/05/2024. Počet účastníkov je limitovaný.

Štartovné zahŕňa:

  • štartové číslo,
  • meranie prostredníctvom čipu,
  • účastnícky balíček s pozornosťami od sponzorov, a
  • občerstvenie na trase.

K štartovnému je možné si zakúpiť:

– jedlo v cieli: mäsové (guláš) alebo vegetariánske (boršč) + nápoj (8 EUR).

Uzávierka prihlášok je 20. mája 2024. Po dohode s organizátorom je možné previesť štartovné na iného účastníka. O prevode štartovného je potrebné informovať organizátora do 20. mája 2024. Po tomto dátume už prevod štartovného nie je možný.

Vrátenie štartovného je možné len v prípade, ak by sa podujatie nemohlo uskutočniť z dôvodu zákazu stanoveného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo vyššej moci.

Účastníci od 15 a mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Účastníci mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastniť len s doprovodom starším ako 18 rokov.

Ak kupujete štartovné pre niekoho iného (napr. dieťa), uveďte do poznámky jeho/jej meno.

PODMIENKY PRE ÚČASŤ

  • podpísaný informovaný súhlas,
  • potvrdenie o poistení zásahu horskej služby: každý účastník dogtrekkingu je povinný si sám zabezpečiť a overiť vhodné poistenie pre organizované verejné športové podujatia, pokrývajúce zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku (napríklad tu: https://www.hzs.sk/poistenie/
  • Predloženie uvedených dokumentov je podmienkou pre vašu účasť.

Informácie o povinnej výbave a ďalšie doplňujúce informácie o priebehu podujatia nájdete na: https://dogtrekking.fatranskyvlcko.sk/

KATEGÓRIE

TRASA: MID – muži, ženy.

TRASA SHORT: muži, ženy.

Osobitne vyhodnotíme aj všetky deti do 12 rokov.

ĎALŠIE PRAVIDLÁ

Pes musí byť počas celého podujatia v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom dogtrekkerského postroja alebo vôdzky. Voľný pohyb psa na trati znamená diskvalifikáciu účastníka dogtrekkingu.

Účastníci sa po trati pohybujú samostatne, najviac vo dvojiciach. Je zakázané psa niesť.

Závodníci sú odkázaní sami na seba, preteku sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a sú si vedomí zodpovednosti za seba aj svojho psa. Účastníka môže na trati sprevádzať doprovod bez psa. Doprovod, ale nesmie pomáhať účastníkovi dogtrekkingu.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

Pokiaľ sa účastník rozhodne počas preteku predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať usporiadateľa preteku (na tel. číslo + 421 907 319 756), alebo kontrolórov na živých kontrolných občerstvovacích staniciach.

Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci preteku povinný nahlásiť tento stav HZS Veľká Fatra a taktiež usporiadateľovi na tel. číslo + 421 907 319 756 a pomôcť zranenej osobe.

POHYB V NÁRODNOM PARKU

Účastník preteku vyjadruje súhlas s dodržiavaním základných pravidiel pre návštevníkov Národného parku Veľká Fatra. Každý účastník preteku bude zároveň plne rešpektovať zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov (§31), a je si vedomý následkov za ich porušenie.

Prihlásením sa na podujatie dávate organizátorovi podujatia (Metro OZ a FATRACTIVE OZ) a spoločnosti Ka&Ha, s.r.o., súhlas so zverejnením fotiek a/alebo videa z podujatia, na ktorých sa budete nachádzať a to na účely propagácie a marketingu podujatia Dogtrekking Fatranský Vĺčko.

Ďalšie informácie

Trasa

MID, SHORT

Kategória

Muž, Žena

Jedlo v cieli

Mäsové, Vegetariánske, Bez jedla

Potvrdenie registrácie

ÁNO